سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع نام تجاری

 1. محصول: عمومی‌ترین نام تجاری، مرتبط با یک محصول ملموس و مشهود از قبیل اتومبیل یا نوشیدنی می‌باشد.
 2. خدمت: نظر به این که شرکت‌ها از محصولات کارخانه‌ای و تولیدی به سمت ارائه‌ی راه‌حل‌های جامع و خدمات ناملموس سوق می‌یابند، نام‌های تجاری بیشتر در «خدمت» می باشد. برندهای خدماتی، درمورد آن چیز که که انجام می گردد، وقتی که انجام می گردد، کسی که انجام می‌دهد و غیره می‌باشد. این برندها متنوع‌تر از برندهای محصولات(در این برندها تغییر می‌تواند در خط محصول حذف گردد) هستند.
 3. سازمان: سازمان‌ها نام تجاری هستند، خواه آن یک شرکت می باشد که محصولات یا خدمات را یا بعضی گروه‌های دیگر را ارائه می‌دهد. پس «گرین پیس»، «مرسدس» و مجلس سنای ایالات متحده همگی سازمان‌های تعریف شده‌ای هستند و هر کدام خصوصیت‌های مرتبط با خودشان را دارند که برند را تشکیل می‌دهند.
 4. شخص: نام تجاری شخص بر یک یا تعداد معدودی شخص متمرکز می باشد؛ در اینجا برندینگ مرتبط با شخصیت می باشد.
 5. واقعه(رخداد): وقایع نیز نام تجاری هستند، خواه آن‌ها کنسرت‌های راک، بازی‌های المپیک، یا پرتاب فضاپیما و… باشند. برندهای واقعه شدیداً با تجربه افراد حاضر، در حیرت یا لذت بردن از موسیقی در شاهکارهای بشری مرتبط هستند. برند محصول، خدمت و دیگر نام‌های تجاری، قدرت برند واقعه را تصدیق می‌کنند(سبزعلی، 1388، ص 62).
 6. جغرافیا: مکان‌هایی از جهان نیز خصوصیات عمده ای دارند که به عنوان صفات اختصاصی نظاره می شوند و پس آن مکان‌ها نیز برند دارند. این مکان‌ها از کشورها تا ایالت‌ها تا خیابان‌ها و ساختمان‌ها متغیرند. برای مثال، شهرها ممکن می باشد نام‌های تجاری غیر رسمی از قبیل خطرناک، ایمن، فرهنگی، یا آرام بودن را در بر داشته باشند(سبزعلی، 1388، ص 62).
 7. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- اهداف اصلی

الف) سنجش تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده که شامل متغیرهای کیفیت خدمات (کیفیت فیزیکی، رفتار کارکنان)[1]، تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل[2]، تناسب با سبک زندگی[3]، هویت و آگاهی برند[4] بر رضایت به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان،

ب) سنجش تأثیر رضایت مصرف‌کننده بر فاداری به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان.

 

1-4-2- اهداف فرعی

 1. سنجش، شناخت و رتبه‌بندی عوامل مربوط به کیفیت فیزیکی نمایندگی‌های ایران‌خودرو که بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد.
 2. بهبود در رفتار کارکنان نمایندگی‌های ایران‌خودرو که باعث افزایش رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 3. سنجش عامل تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل به عنوان یکی از عوامل روانشناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 4. سنجش و مطالعه‌ی هویت برند(یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه بازاریابی می باشد که در مطالعات اندکی مورد توجه قرار گرفته می باشد) و تأثیر آن بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 5. سنجش وضعیت آگاهی از برند در صنعت خودروسازی داخلی.
 6. سنجش عامل تناسب با سبک زندگی به عنوان یکی از عوامل جامعه شناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.

 

[1] Physical Quality & Staff Behaviour

[2] Ideal Self-Congruence

[3] Lifestyle-Congruence

[4] Identification &Awareness Brand